لجبازی در کودکان

لجبازی در کودکان یک رفتار رایج در هر سنی است. با امتناع از انجام درخواست ها یا دستورالعمل ها مشخص می شود، حتی زمانی که کودک می داند که باید…
لجبازی در کودکان
keyboard_arrow_up