فرزند پروری

روانشناسی
کودک – نوجوان

روش های تغییر رفتار
رفتار درمانی

دکتر سمیه عابدینی

مرکز تخصصی روانشناسی کودک – نوجوان

سميه عابدينی دكترای تخصصی روانشناسی كودك – نوجوان ،استاديار دانشگاه ، روانشناس مدرسه ، روانشناس مهدكودك

هفده سال تجربه در زمينه مشاوره دادن به كودك – نوجوان و والدين.

در زمينه فرندآوری ، فرزند پروری به والدين محترم و فرزندشان در داخل و خارج از كشور بصورت آنلاين ،تلفنی وحضوری با افتخار آماده مشاوره دادن هستیم.

رويكرد درمانی رفتاردرمانی ، بازی درمانی ، رفتاردرمانی شناختی ، طرح واره درمانی است.

روانشناسی کودکان

روانشناسی کودک

امروزه مشاوره و راهنمايی گرفتن از روانشناس و متخصص كودك در جهت پيشگيری از بروز مشكلات رفتاری و هيجانی كودكان ، شكل گيری شخصيت سالم و سلامت روان كودكان و نيز آشنايی با روشهای تربيتی صحيح و هماهنگ با آهنگ رشدی كودكان يكی از وظايف و مسئوليت های اساسی والدين آگاه می باشد.

روانشناسی نوجوان

روانشناسی نوجوان

دوران نوجوانی بامشكلات و تعارضات روانی متفاوتی همراه است ، از جمله بحران هويت ، عدم انگيزه تحصيلی ، نگرانی نسبت به آينده ، ارتباط با جنس مخالف ،چالش و درگيری باوالدين ، اعتياد به مواد ، اينترنت و…. يك روانشناس نوجوان می تواند به نوجوان و والدين نوجوان تكنيك های راهگشا و راهنمايی های ارزنده ای را ارائه دهد.

كلينيك تخصصی روانشناسی كودك – نوجوان دكتر سميه عابدينی

مقالات آموزشی

keyboard_arrow_up