فوبیای مدرسه

فوبیای مدرسه یا مدرسه هراسی در کودکان تجربه اضطراب ناشی از مدرسه برای کودکان غیرمعمول نیست. در حالی که برخی از سطوح دلهره طبیعی است، فوبیای مدرسه در کودکان یک…
فوبیای مدرسه
keyboard_arrow_up