میل به گوشه گیری و انزوا در نوجوانان

میل به گوشه گیری و انزوا در نوجوانان نوجوانی یک مرحله دگرگون کننده است که با تغییرات فیزیکی، عاطفی و شناختی قابل توجهی مشخص می شود. در این دوره است…
میل به گوشه گیری و انزوا در نوجوانان

ناخن جویدن در کودکان

ناخن جویدن در کودکان که با نام اونیکوفاژی نیز شناخته می شود، عادت رایجی است که بسیاری از کودکان درگیر آن می شوند ، این رفتار می تواند باعث نگرانی…
ناخن جویدن در کودکان

اختلال وسواس فکری – عملی در کودکان

اختلال وسواس فکری – عملی در کودکان OCD، یک وضعیت سلامت روان است که با افکار مکرر، ناخواسته (وسواس) و رفتارهای تکراری یا اعمال ذهنی (اجبار) مشخص می شود که…
اختلال وسواس فکری - عملی در کودکان

فوبیای مدرسه

فوبیای مدرسه یا مدرسه هراسی در کودکان تجربه اضطراب ناشی از مدرسه برای کودکان غیرمعمول نیست. در حالی که برخی از سطوح دلهره طبیعی است، فوبیای مدرسه در کودکان یک…
فوبیای مدرسه

پرخاشگری در کودکان

پرخاشگری در کودکان موضوعی است که سبب نگرانی والدین، مربیان و مراقبان کودک می شود. این رفتاری است که مقابله با آن می تواند چالش برانگیز باشد.  پرخاشگری در کودکان…
پرخاشگری در کودکان
keyboard_arrow_up