رفتار درمانی

رفتار درمانی که به عنوان اصلاح رفتار یا تحلیل رفتار نیز شناخته می شود، نوعی تکنیک روان درمانی است که بر تغییر رفتارهای قابل مشاهده تمرکز دارد. این روش درمانی…
رفتار درمانی
keyboard_arrow_up