بازی درمانی

بازی درمانی یک رویکرد درمانی است که از بازی برای کمک به کودکان برای بیان افکار، احساسات و تجربیات خود استفاده می کند. این یک نوع ارتباط غیرکلامی است که…
بازی درمانی
keyboard_arrow_up