عدم تمرکز و بیش فعالی در کودکان

عدم تمرکز و بیش فعالی ADHD از مشکلات رفتاری رایج در کودکان است. عدم تمرکز که به عنوان کمبود توجه نیز شناخته می شود، به مشکل در توجه و تمرکز…
عدم تمرکز و بیش فعالی
keyboard_arrow_up