کودک نافرمان

کودک نافرمان اغلب ممکن است عصبانی باشد و پرخاشگری از خود نشان دهد. اگرچه این رفتار رشدی در کودکان رایج است، اما اصلاح آنها بسیار مهم است. اولین قدم برای…
کودک نافرمان
keyboard_arrow_up